DuPont™ Tyvek®-aluskate/tuulensuoja Pro 60m² Näytä suurempana

DuPont™ Tyvek®-aluskate/tuulensuoja Pro 60m²

Uusi tuote

Tyvek® hengittävä aluskate/tuulensuoja Pro 60 m²

Tiedot

134.00EUR sis. alv

Lisätiedot

Tyvek® hengittävä aluskate/tuulensuoja Pro 60 m²

Tyvek® on veden- ja tuulenpitävä, hengittävä eli vesihöyryn tuulettava aluskate. Se mahdollistaa kattoeristeen asennuksen täyteen paksuuteen, ilman perinteisen aluskatteen ja lämmöneristeen välistä tuuletusrakoa.
Tyvek®-aluskatteen diffuusioavoin rakenne mahdollistaa täysin uudenlaisen, energiatehokkaan suljetun aluskatejärjestelmän toteutuksen. HENGITTÄVÄ RAKENNE  

Tyvek®-aluskatteen diffusioavoin, eli hengittävä rakenne, takaa vesihöyryn vapaan poistumisen aluskatteen  alapuolisesta rakenteesta, kosteuden tiivistymättä aluskatteen alapintaan. Vaikka nestemäinen vesi ei pääse läpäisemään katetta, ovat vesihöyrymolekyylit riittävän pieniä läpäisemään kankaan kuiturakenteen/mikrokuitujen muodostamat huokoset.

Tyvek®-aluskatteen vesihöyrynläpäisy vastaa vain n. 2...3 cm:n paksuisen ilmakerroksen vesihöyrynvastusta. Tämä ominaisuus on ratkaiseva rakenteiden kuivumisen kannalta. Hengittävyyden (vesihöyryn läpäisevyyden) ansiosta ei pelkästään voida aluskatteen alapuolista tuuletusta jättää kokonaan pois, vaan se mahdollistaa myös täysin uudenlaisen, energiatehokkaan, suljetun kattorakenteen. Suljetussa aluskatejärjestelmässä kaikki saumat,  läpiviennit sekä seinä-/kattoliitokset tiivistetään tarkoitukseen sopivalla teipillä. 

OMINAISUUDET 

Tyvek®-aluskatteelle ominainen tuulensuoja integroituu toiminnallisesti aluskaterakenteeseen. Vesihöyrylle avoin, mutta mikroskooppisten kuitujen ansiosta ilma- ja vesitiivis rakenne, toimii tehokkaana tuulensuojana. Hengittävyys, sekä tuulen- ja vedenpitävyys yhdessä mahdollistavat sen, että Tyvek® voidaan asentaa suoraan eristeen päälle. Täydellisesti suljetulla Tyvek®-aluskatejärjestelmällä ehkäistään tuulettuvaa aluskatejärjestelmää tehokkaammin ulkopuolisten haittatekijöiden, esim. piiskaavan sateen ja tuulen ajaman lumen, sekä hyönteisten ja homeitiöiden pääsy kattorakenteisiin.Varsinaisen vesikatteen alle joutunut vesi ja sulanut lumi johdetaan  aluskatteen yläpintaa myöten rakennuksen ulkopuolelle. 

KESTÄVYYS

Kankaan erikoisrakenne tekee sen erittäin sitkeäksi. Tyvek® muodostuu monista ohuista säikeistä, jotka  yhteennivottuna muodostavat huopamaisen kudoksen, joka on rakenteellisesti vahvempi kuin vastaava kalvorakenne. Kilpailevissa ratkaisuissa ohut tekninen kalvo suojataan erillisillä tukikerroksilla, jotka eivät itsessään ole vedenpitäviä. Samalla ohuempien teknisten kalvojen toiminta on kuitenkin alttiimpi esim. vanhenemiselle. Tyvekin tekninen kerros muodostaa itse oman tukikudoksensa, jolloin erillisiä tukikerroksia ei tarvita, ja Tyvek® toimii koko paksuudeltaan teknisenä kerroksena/kalvona. Näin taataan pitkäikäinen toimintavarmuus ja kestävyys. Lisäksi Tyvek® on UV-suojattu. Vesikatteen alla lämpötilat voivat nousta jopa reilusti yli +70 °C asteen. Näin  korkeissa lämpötiloissa käynnistyy aluskatteen elinikää yleensä erittäin voimakkaasti lyhentävä vanhenemisprosessi.

Tyvek®-kankaissa tämän prosessin vaikutus on testatusti pienempi kuin perinteisillä kalvomateriaaleilla. Tyvek®-kankaat ovat käyneet läpi SPF Works Specification:in lämpövanhennuskokeet. Tulosten perusteella Tyvek®-kankaiden odotettavissa oleva käyttöikä on yli 50 vuotta.

ENERGIANSÄÄSTÖ 

Tyvek®-kankaan tuulenpitävyyden ja vesihöyrynläpäisevyyden ansiosta voidaan kattorakenne toteuttaa käyttäen suljettua aluskatejärjestelmää. Tämä järjestelmä voi vähentää energiankulutusta tuulensuojausvaikutuksen takia. Lämmin ilmamassa vapauttaa rakenteissa olevaa kosteutta paremminkuin kylmä. Näin kosteus ei jää rakenteisiin, vaan pääsee vapaasti haihtumaan aluskatteen läpi, nopeuttaen rakenteiden kuivumista ja jättäen yläpohjan lämpimämmäksi kuin tavanomaisessa aluskatejärjestelmässä.

Matalaenergiataloa rakennettaessa suljettu aluskatejärjestelmä muodostaa tärkeän osaratkaisun energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi. 

ASENNUS

Tyvek®-aluskate asennetaan yleisten asennusohjeiden mukaan.

Kankaita valmistetaan eri vahvuuksina, käyttötarkoituksen mukaan, ja ne täyttävät kaikki aluskatteille asetetut rakennusvaatimukset. 

VTT:n kenttäseurantatutkimukset suljetulla

Tyvek®-aluskatejärjestelmällä

Kolme lämmityskautta kestäneissä VTT:n kenttäseurantakokeissa suljetun Tyvek®-aluskatejärjestelmän rakenteet osoittautuivat kosteusteknisesti yhtä hyvin toimiviksi kuin vertailurakenteina käytetyt molemmin puolin aluskatetta tuuletetut rakenteet. Suljettujen aluskaterakenteiden kuivumiskyky oli koko vuoden yhtä tehokas kuin vertailutapauksissa, mutta ulkoilman aiheuttama ajoittainen kosteuskuormitus rakenteeseen oli suljetussa  aluskaterakenteessa vertailurakennetta pienempi. Suljetun järjestelmän toimivuuden edellytyksenä on riittävän hyvä aluskatteen vesihöyrynläpäisevyys kaikissa olosuhteissa, myös pakkasessa. VTT:n mittauksissa suljetun aluskatejärjestelmän todettiin säästävän energiaa. Tuulelta suojattu ilmatila lämmöneristeen yläpuolella vähensi tuulen aiheuttamia lämpöhäviöitä siten, että lämmityskauden aikainen energiansäästö ideaalisesti suljetun aluskatejärjestelmän vaikutuksesta oli noin 4 % verrattuna aluskatteen molemmin puolin tuuletettuun  järjestelmään, kun lämmöneristeenä oli 250 mm:n kerros mineraalivillaa.

Suljettu aluskatejärjestelmä voi rajoittaa ilman vuotovirtausta yläpohjan läpi ja tästä aiheutuva lämmitysenergian säästö voi olla huomattavastikin suurempi kuin pelkästään tuulensuojauksesta saatava hyöty. Rakenteen ilmatiiviyden parantuminen on kuitenkin aina tapauskohtaista, eikä tästä aiheutuvia energiansäästöarvioita voida yleispätevästi esittää riittävällä tarkkuudella. 

 

Lähdeviitteet: 

TYVEK® 2001B pro sealed roof system - Thermal and moisture performance

during air leakage through the structure. VTT RESEARCH

REPORT NO RTE3072/01, Espoo 2001. 26 s.

Study on thermal and moisture performance of Tyvek® 2001B Pro

sealed cold roof system in northern European climate conditions.

VTT Research Report NO. RTE10598/99. Espoo 1999. 21 s.